"Prosiłem o siłę,
Bym mógł coś osiągnąć;
Otrzymałem słabość,
Bym mógł być posłuszny.

Prosiłem o zdrowie,
Bym mógł czynić większe dzieła;
Otrzymałem ułomność,
Bym mógł czynić dzieła lepsze.

Prosiłem o bogactwa,
Bym mógł być szczęśliwy;
Otrzymałem ubóstwo,
Abym mógł być mądry.

Prosiłem o władzę,
Bym mógł być chwalony pośród ludu;
Otrzymałem niemoc,
Bym mógł odczuć potrzebę Boga.

Prosiłem o wszystko,
Bym mógł cieszyć się życiem,
Otrzymałem życie,
Bym mógł cieszyć się wszystkim.

Nie otrzymałem niczego,
O co prosiłem,
Lecz otrzymałem wszystko,
Czego pragnąłem".

19-8-2015 r.
MINISTER WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ GOŚCIEM NASZYCH WARSZTATÓW

W dniu 18 sierpnia 2015 r. nasz Warsztat miał zaszczyt gościć Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza. Minister z uwagą i zaciekawieniem zwiedził poszczególne pracownie terapeutyczne, gdzie w oparciu o Indywidualny Program Rehabilitacji prowadzone są zajęcia dla osób niepełnosprawnych. Podziwiał prace artystyczne, pochwalił pracowitość, innowacyjność i kreatywność uczestników, kosztował rogalików pieczonych w pracowni Gospodarstwa Domowego. Każdy uczestnik mógł osobiście przywitać się i chwilę porozmawiać z Ministrem, zrobić pamiątkowe zdjęcie.

Następnie odbyło się wspólne spotkanie Ministra z uczestnikami naszego warsztatu. W spotkaniu wzięli udział także V-ce Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego – Tomasz Latocha oraz Adam Kwaśniak – Radny Województwa Małopolskiego.

Minister podkreślał swoje uznanie dla działalności zarówno naszego warsztatu, jak i innych, tego typu placówek. Docenił wkład i zaangażowanie kadry terapeutycznej na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wyraźnie też zaznaczył, że dodatkowe pieniądze jakie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wygospodarowało w planie finansowym Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na bieżący rok, mają służyć zwiększeniu wsparcia finansowego dla osób niepełnosprawnych uczestniczących w zajęciach prowadzonych w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej. Fundusze te zostały przekazane poszczególnym Powiatom, wraz z pismem do wszystkich Starostów Powiatów, na jaki cel mają być przeznaczone. To pierwszy krok w kierunku poprawy sytuacji finansowej Warsztatów Terapii Zajęciowej, które od siedmiu lat otrzymują finansowanie na tym samym poziomie.

Dziękujemy Panu Ministrowi za wizytę oraz życzliwość i otwartość na problemy środowiska osób niepełnosprawnych.

Więcej szczegółów z wizyty Ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza na stronie radia RDN Małopolska
http://rdn.pl/?p=2036


19-8-2015 r.
MINISTER WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ GOŚCIEM NASZYCH WARSZTATÓW

...

19-8-2015 r.
MINISTER WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ GOŚCIEM NASZYCH WARSZTATÓW

...

19-8-2015 r.
MINISTER WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ GOŚCIEM NASZYCH WARSZTATÓW

...

19-8-2015 r.
REKOLEKCJE JEZUS NA STADIONIE Z OJCEM BASHOBORA

Grupa naszych uczestników wraz z rodzicami i opiekunami wzięła udział w niecodziennych rekolekcjach, jakie odbyły się 18 lipca 2015 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie. Poprowadził je Ojciec John Bashobora z Ugandy. To niezwykły kaznodzieja, który na swoje rekolekcje charyzmatyczne przyciąga tłumy ludzi. Jego głoszeniu często towarzyszą liczne nawrócenia i uzdrowienia, zarówno duchowe jak i fizyczne. Tym razem na Stadionie Narodowym zebrało się ponad 40 tysięcy osób.

6-7-2015 r.
ŁUKASZ KOŁODZIEJ - LAUREATEM WOJEWÓDZKIEGO ETAPU KONKURSU PLASTYCZNEGO PFRON

Gratulujemy naszemu uczestnikowi - Łukaszowi Kołodziejowi zajęcia I miejsca w wojewódzkim etapie XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”, organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To już kolejne osiągnięcie artystyczne Łukasza. Tym razem uznanie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej zyskała jego praca w kategorii Rzeźba Kameralna i Płaskorzeźba, pt.: „Przyjaciele”.

Konkurs plastyczny jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy oraz mieszkańców domów pomocy społecznej.

30-6-2015 r.
PODZIĘKOWANIA INSTYTUTU PEDAGOGIKI W WARSZAWIE ZA UDZIAŁ W BADANIACH NAUKOWYCH

Terapeuci naszego warsztatu, uczestnicy oraz opiekunowie wzięli udział w badaniach nad wychowaniem do pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzonych przez Instytut Pedagogiki, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

23-6-2015 r.
NASZ WARSZTAT WŁĄCZYŁ SIĘ W OGÓLNOPOLSKI PROTEST, W OBRONIE WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Placówkom terapeutycznym dla osób niepełnosprawnych grozi likwidacja. Brak rewaloryzacji dotacji, skazuje placówki na "ciche wygaszenie". Jednak organizacje pozarządowe i środowiska osób niepełnosprawnych będą walczyć o miejsca, gdzie niepełnosprawne osoby mogą korzystać z rehabilitacji społecznej i zawodowej. Na terenie Polski jest ponad 700 tego typu placówek, z których korzysta prawie 25 tysięcy niepełnosprawnych osób. Przez lata swojego funkcjonowania wypracowały skuteczne metody pomocy, dawały nadzieję i motywacje do życia wielu swoim podopiecznym. To dzięki takim miejscom, osoby rzucone często na margines społeczny, zaczynały postrzegać świat nie przez pryzmat swojego inwalidztwa, ale przez to, co potrafią stworzyć i dobrze wykonać.

Twórczość artystyczna to jedna z najefektywniejszych form terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie. Tworzenie prac plastycznych i udział w różnych formach terapii zajęciowej, muzykoterapii, choreoterapii - dla wielu spośród niepełnosprawnych to nie tylko forma rehabilitacji zawodowej, ale specjalna forma dialogu ze światem trudno dla wielu z nich dostępnym – z ludźmi pełnosprawnymi. Poprzez aktywną terapię prowadzoną w warsztatach terapii, osoby niepełnosprawne mają możliwość realizacji potrzeb akceptacji samego siebie, niezależności, wiary we własne możliwości, potrzeby partnerstwa i kontaktu z innymi ludźmi. Nabycie każdej nowej umiejętności to zawsze wielka radość, satysfakcja i duma. Nie niszczmy więc tego, co zbudowane z trudem, przynosi tak dobre efekty.

15-6-2015 r.
XIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIOSENKI I FORM TWÓRCZYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PODOLANY

W dniach 13-14 czerwca 2015 r. nasza grupa teatralna „Szał Dzika” wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Form Twórczych Osób Niepełnosprawnych w Podolanach. Zaprezentowała publiczności przedstawienie pt. „Bajka o Smoku i o Kraku, i o tym, jak powstał Kraków”.

W tegorocznym festiwalu wzięło udział 17 zespołów z kraju oraz z zagranicy. Po przesłuchaniu wszystkich zespołów, jury udało się na naradę a wszyscy mogli posłuchać koncertu zespołu rockowego „Dejm” z Centrum Kultury w Gdowie. Gwiazdą wieczoru był zespół „Baciary”. Góralska muzyka i wpadające w ucho piosenki, wyciągnęły do tańca i zabawy nawet największych maruderów.
Dużą atrakcją był też pokaz tańca z ogniem Grupy Fire - Show z Krakowa oraz zabawa taneczna z DJ-em Laufi'm. Bawiliśmy się do późnych godzin wieczornych. Po całym dniu wrażeń festiwalowych, uczestnicy mogli odpocząć w gospodarstwie agroturystycznym „Pod Gruszą” w Gruszowie.

Drugiego dnia wzięliśmy udział w plenerowej Mszy Św. w intencji osób niepełnosprawnych. Po jej zakończeniu i obiedzie, nadszedł czas na ogłoszenie wyników konkursu festiwalowego. Jury festiwalu podolańskiego doceniły występ naszych podopiecznych, przyznając nam III miejsce. Powrót do domu nastąpił w godzinach popołudniowych. Nasi uczestnicy w nagrodę za udział w festiwalu dostali dyplomy, kubki z logo festiwalu oraz drukarkę HP.

Serdecznie dziękujemy Organizatorom Festiwalu za zapewnienie wielu atrakcji, wspaniale spędzony czas i miłą atmosferę.

15-6-2015 r.
XIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIOSENKI I FORM TWÓRCZYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PODOLANY

...

12-6-2015 r.
SPARTAKIADA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W CZCHOWIE

W dniu 11.06.2015 r. Stowarzyszenie Dobroczynne „Iskierka Nadziei”, działające przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie, zorganizowało III Spartakiadę Osób Niepełnosprawnych. W spartakiadzie wzięli uczestnicy z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brzesku, oraz z Zawady Uszewskiej, podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzesku, uczniowie i podopieczni ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Złotej, uczniowie Zespołu Szkół w Wojakowej, Tworkowej, Jurkowa i Tymowej. Uczestnicy rywalizowali z sobą w następujących dyscyplinach: bieg na dystansie 20 metrów na czas; budowanie wieży z 10 pudeł różnej wielkości, w jak najkrótszym czasie; rzut woreczkiem na odległość; toczenie piłki rehabilitacyjnej między pachołkami; zbijanie kręgli; bieg slalomem z piłeczką na obręczy, umieszczonej na rakietce badmintonowej. Konkurencje były oceniane w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

Wśród zwycięzców w kategorii szkoły ponadgimnazjalne znaleźli się uczestnicy naszego warsztatu, którzy otrzymali złote medale z tytułem „Mistrza” i nagrody, wygrywając w następujących konkurencjach: bieg na dystansie 20 metrów – Marcin Chudyka, budowanie wieży z pudeł na czas – Anna Gołąb, rzut woreczkiem na odległość – Paweł Cecot, bieg slalomem z piłeczką w obręczy – Barbara Ćwioro, zbijanie kręgli Jakub Lis.

Pozostali uczestnicy spartakiady otrzymali srebrne krążki z napisem „Super Sportowiec” i słodkie upominki, a każda placówka okolicznościowe dyplomy za udział w spartakiadzie. Spartakiadę uświetnił występ Magika Iluzjonisty. Na zakończenie wykonano wspólne zdjęcie wszystkich uczestników zawodów.

12-6-2015 r.
NASZA AUKCJA, OCZAMI i SERCEM PANI ANI GAUDNIK

Znaleźć się w środku Radości pośród dających najwięcej,
patrzeć na twarze najszczersze, w oczach zobaczyć Ich serce.
Uśmiech za twoje - być tutaj; gest ciepły za twoje -być razem,
radosne brawami brzmi dziękuję - za zachwyt nasz nad obrazem,

nad pawiem co ogon ma pawi więc duży i kolorowy,
nad rybką co spełnia marzenia jak tylko ją wpuścisz do wody,
za zachwyt nad Aniołem co niesie sen do domu pełnego okien,
za grzywy koni rozwiane bo z wiatrem gnają galopem;

za maki co się czerwienią pośród słońcem złoconych łanów
za Matkę tulącą Dzieciątko idącą z taborem Cyganów,
za piękną twarz Świętego w zamyśleniu, i w zadumie;
za to, że znalazłam się w środku Radości; za to dziękuję.


12-6-2015 r.
XIII AUKCJA PRAC UCZESTNIKÓW WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W BRZESKU

10 czerwca 2015 r. w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku, odbyła się XIII Aukcja prac naszych podopiecznych. Spotkanie rozpoczął Kierownik WTZ Brzesko – Edward Pabian. Serdecznie przywitał zebranych gości, podziękował za liczne przybycie rodzicom i opiekunom uczestników, przedstawicielom władz samorządowych, Zarządowi Stowarzyszenia „Ostoja”, przedstawicielom firmy ABM z Krakowa, lokalnym przedsiębiorcom, uczniom z Gimnazjum nr 2. Wszyscy mogli zobaczyć „Bajkę o Smoku i o Kraku, i o tym jak powstał Kraków”, zaprezentowaną w nowej, uwspółcześnionej wersji. Niecodzienna gra aktorska, pięknie zaśpiewane piosenki, bogata scenografia, oraz przygotowane z detalami stroje sprawiły, że było to niezwykłe przedstawienie, gorąco przyjęte przez publiczność. Następnie wszyscy udali się do sali wystawowej biblioteki, gdzie można było zobaczyć bogatą wystawę prac, wykonanych w warsztatowych pracowniach: ceramicznej, plastycznej, krawieckiej, rysunku na szkle i witrażu, rękodzieła artystycznego, metaloplastyki oraz pracowni stolarskiej.

Dziękujemy wszystkim osobom, które obecne były w tym szczególnym dla brzeskiego warsztatu dniu i aktywnie włączyły się w aukcję prac, oraz zakupiły obrazy podczas wolnej sprzedaży. Takiej atmosfery podczas licytacji jeszcze nie było. Najwyżej wylicytowaną pracą była figura ceramiczna św. Jakuba Pielgrzyma, autorstwa Łukasza Kołodzieja, którą za cenę 650 zł zakupił Burmistrz Brzeska – Grzegorz Wawryka. Równie wysoką cenę 560 zł, osiągnął obraz „Chwila zadumy – Jan Paweł II” wyszywany haftem krzyżykowym przez Kingę Maklas. Obraz ostatecznie trafił do rąk Pani Ani Gaudnik. Gorąca atmosfera towarzyszyła także licytacji obrazu „Czuwający Anioł”, namalowanego przez Sławka Gnylę. Za cenę 510 zł , zakupiła go Mirosława Morawska - Prezes Zarządu ABM z Krakowa, która wylicytowała także, za cenę 400 zł obraz „Pelikany”, namalowany farbami witrażowymi przez Ewę Małotę. Dużym powodzeniem cieszyły się także prace z ceramiki, „Trzy kucharki” wykonane przez Natalię Legutko i Annę Gołąb, za cenę 400 zł zakupiła Pani Barbara Janusz – członek Stowarzyszenia „Ostoja”. Za kwotę 400 zł wylicytowany został także obraz „Nocna opowieść” Andrzeja Dziedzica, który kupił Marian Tomala – Właściciel Gospodarstwa Rybackiego z Przyborowa.

Zarówno w trakcie licytacji, jak i w wolnej sprzedaży zebrano 11 tysięcy złotych. To dowód na to, że twórczość artystyczna osób niepełnosprawnych cieszy się niesłabnącą popularnością i ma swoich licznych odbiorców. Jest to ogromne docenienie, często mozolnej i wielogodzinnej pracy uczestników brzeskiego warsztatu i jednocześnie źródło motywacji do dalszej pracy – co podkreślali po zakończonej aukcji autorzy najwyżej wylicytowanych prac. Tworzenie prac plastycznych i udział w różnych formach terapii zajęciowej, to nie tylko forma rehabilitacji zawodowej, ale specjalna forma dialogu ze światem ludzi pełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne, które na co dzień borykają się z zaspokajaniem najbardziej podstawowych potrzeb, jednocześnie potrafią tworzyć rzeczy zaskakujące swym pięknem. W takich chwilach jak aukcja i licytacja, mogą poczuć prawdziwą dumę, radość i wielką satysfakcję z dobrze wykonanej pracy.

Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem pani Mirosławie Morawskiej - Prezes Zarządu ABM z Krakowa, firmy zatrudniającej osoby niepełnosprawne, która była najaktywniejszą osoba podczas aukcji. Dziękujemy także Burmistrzowi Brzeska – Grzegorzowi Wawryce, Grzegorzowi Popieli - Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa „Granit”, Annie Gaudnik, Marianowi Tomala - właścicielowi Gospodarstwa Rybackiego, Skarbnik Stowarzyszenia „Ostoja” Urszuli Majmurek, Elżbiecie Ogar - właściciel firmy Frutoland, Barbarze Janusz – członkowi Stowarzyszenia „Ostoja”, Z-cy Dyrektora SPZOZ w Brzesku - Adamowi Smołucha, Andrzejowi Niedzielskiemu – Dyrektorowi firmy ABM, Janinie Górskiej, Mirosławowi Bednarskiemu, Rencie Gawenda, Annie Zydroń, Jolancie Majerskiej, Annie Drąg, nauczycielom i uczniom z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Brzesku oraz wszystkim, którzy w tym szczególnym dniu byli z nami.

Dziękujemy Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury - Małgorzacie Cuber, Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Marii Marek, oraz Łukaszowi Kornasiowi za poprowadzenie aukcji. Wielką pomoc w organizacji imprezy zaoferowali Państwo Aleksandra i Ryszard Dziedzicowie z Brzeskiej Oficyny Wydawniczej, którzy nieodpłatnie wydrukowali zaproszenia i plakaty.

12-6-2015 r.
XIII AUKCJA PRAC UCZESTNIKÓW WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W BRZESKU

...

12-6-2015 r.
XIII AUKCJA PRAC UCZESTNIKÓW WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W BRZESKU

...

12-6-2015 r.
XIII AUKCJA PRAC UCZESTNIKÓW WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W BRZESKU

...

12-6-2015 r.
XIII AUKCJA PRAC UCZESTNIKÓW WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W BRZESKU

...

12-6-2015 r.
XIII AUKCJA PRAC UCZESTNIKÓW WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W BRZESKU

...

12-6-2015 r.
XIII AUKCJA PRAC UCZESTNIKÓW WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W BRZESKU

...

12-6-2015 r.
XIII AUKCJA PRAC UCZESTNIKÓW WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W BRZESKU

...

[1] [2] [3]