"Prosiłem o siłę,
Bym mógł coś osiągnąć;
Otrzymałem słabość,
Bym mógł być posłuszny.

Prosiłem o zdrowie,
Bym mógł czynić większe dzieła;
Otrzymałem ułomność,
Bym mógł czynić dzieła lepsze.

Prosiłem o bogactwa,
Bym mógł być szczęśliwy;
Otrzymałem ubóstwo,
Abym mógł być mądry.

Prosiłem o władzę,
Bym mógł być chwalony pośród ludu;
Otrzymałem niemoc,
Bym mógł odczuć potrzebę Boga.

Prosiłem o wszystko,
Bym mógł cieszyć się życiem,
Otrzymałem życie,
Bym mógł cieszyć się wszystkim.

Nie otrzymałem niczego,
O co prosiłem,
Lecz otrzymałem wszystko,
Czego pragnąłem".

2-2-2016 r.
SPIESZMY SIĘ KOCHAĆ LUDZI…

Z żalem, w dniu 1 lutego 2016 r. pożegnaliśmy uczestnika naszych warsztatów - Szymona Musiała. Podczas Mszy świętej pogrzebowej w Parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, modliliśmy się w Jego intencji. Zmarłego Szymona w ciepłym słowach wspominał Duszpasterz Osób Niepełnosprawnych – Ks. Józef Waśko. Najszczersze wyrazy współczucia dla rodziny. Niech spoczywa w pokoju!

[1]