"Prosiłem o siłę,
Bym mógł coś osiągnąć;
Otrzymałem słabość,
Bym mógł być posłuszny.

Prosiłem o zdrowie,
Bym mógł czynić większe dzieła;
Otrzymałem ułomność,
Bym mógł czynić dzieła lepsze.

Prosiłem o bogactwa,
Bym mógł być szczęśliwy;
Otrzymałem ubóstwo,
Abym mógł być mądry.

Prosiłem o władzę,
Bym mógł być chwalony pośród ludu;
Otrzymałem niemoc,
Bym mógł odczuć potrzebę Boga.

Prosiłem o wszystko,
Bym mógł cieszyć się życiem,
Otrzymałem życie,
Bym mógł cieszyć się wszystkim.

Nie otrzymałem niczego,
O co prosiłem,
Lecz otrzymałem wszystko,
Czego pragnąłem".

26-9-2016 r.
SZKOLENIE DLA KADRY TERAPEUTYCZNEJ ORAZ OPIEKUNÓW PRAWNYCH PRACUJĄCYCH I OPIEKUJĄCYCH SIĘ OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI INTELEKTUALNIE ORAZ WARSZTATY ZAWODOWE „POSTAW NA PRACĘ”

W dniach od 6.09.2016 r. do 9.09.2016 r. na terenie Ośrodka Wczasowego „Limba” w Poroninie odbyło się „Szkolenie dla kadry terapeutycznej oraz opiekunów prawnych pracujących i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz warsztaty zawodowe „Postaw na pracę” dla osób niepełnosprawnych w celu ich aktywizacji społeczno-zawodowej.

Organizatorem całego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Wolontariuszy „Ostoja” w ramach, którego działa Warsztat Terapii Zajęciowej w Brzesku. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego ze środków PFRON.
Projekt skierowany był do terapeutów, rodziców (opiekunów prawnych) i do samych osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Miał zasięg regionalny i wzięło w nim udział 110 osób, w tym 30 to kadra terapeutyczna, 70 to osoby niepełnosprawne i 10 to rodzice.

W ramach całego przedsięwzięcia zostały zorganizowane następujące szkolenia dla terapeutów:
 „Dokumentacja pracy terapeuty – ocenianie i ewaluacja procesu terapeutycznego z elementami superwizji”
 „Motywowanie uczestników do aktywnego udziału w procesie terapeutycznym – nowoczesne metody, formy i techniki pracy warsztatowej”
dla rodziców:
 „Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania osób niepełnosprawnych intelektualnie”
 Zaburzenia somatyczne i zaburzenia sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie”
oraz warsztaty zawodowe dla osób niepełnosprawnych z zakresu:
 stolarstwa
 ceramiki
 cardmakingu
 malarstwa
 krawiectwa
 witrażu
 gastronomi
 muzykoterapii
 sportu
Celem szkoleń było podniesienie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, rozwój kompetencji, zdobycie nowych doświadczeń i kwalifikacji oraz umiejętności ich praktycznego zastosowania. W przypadku rodziców celem było wsparcie psychologiczne, zdobycie wiadomości i umiejętności obserwacji podopiecznego, wyciągania prawidłowych wniosków z obserwowanych zachowań i zgłaszanych dolegliwości. Dla osób niepełnosprawnych projekt był szansą na podniesienie umiejętności zawodowych, na poznanie nowych technik pracy, na rozwój umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych w codziennym życiu i na rynku pracy.

26-9-2016 r.
SZKOLENIE DLA KADRY TERAPEUTYCZNEJ ORAZ OPIEKUNÓW PRAWNYCH PRACUJĄCYCH I OPIEKUJĄCYCH SIĘ OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI INTELEKTUALNIE ORAZ WARSZTATY ZAWODOWE „POSTAW NA PRACĘ”

I DZIEŃ
Pierwszy dzień projektu rozpoczął się przyjazdem do Poronina i zakwaterowanie w ośrodku. Następnie odbyły się warsztaty zawodowe dla osób niepełnosprawnych oraz spotkanie z psychologiem dla rodziców na temat zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania osób niepełnosprawnych intelektualnie. Rodzice mogli zadawać pytania, konsultować swoje wątpliwości, wyrażać opinie na różne tematy.

Po obiedzie terapeuci uczestniczyli w szkoleniu dotyczącego dokumentowania pracy terapeuty. Dla podopiecznych zostały zorganizowane zajęcia rekreacyjne. Uczestnicy mogli oglądnąć wyświetlany film, wziąć udział w wspólnych grach i zabawach sportowych czy zajęciach muzycznych.
Wieczorem wszyscy wzięli udział w uroczystej kolacji i zabawie integracyjnej.

26-9-2016 r.
SZKOLENIE DLA KADRY TERAPEUTYCZNEJ ORAZ OPIEKUNÓW PRAWNYCH PRACUJĄCYCH I OPIEKUJĄCYCH SIĘ OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI INTELEKTUALNIE ORAZ WARSZTATY ZAWODOWE „POSTAW NA PRACĘ”

...

26-9-2016 r.
SZKOLENIE DLA KADRY TERAPEUTYCZNEJ ORAZ OPIEKUNÓW PRAWNYCH PRACUJĄCYCH I OPIEKUJĄCYCH SIĘ OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI INTELEKTUALNIE ORAZ WARSZTATY ZAWODOWE „POSTAW NA PRACĘ”

II DZIEŃ
Drugi dzień rozpoczął się śniadaniem, po którym odbyło się szkolenie dla kadry terapeutycznej z zakresu motywowania uczestnika do aktywnego udziału w procesie terapeutycznym. Po obiedzie rodzice uczestniczyli w spotkaniu z panią psycholog, na którym mówiła o zaburzeniach somatycznych i zaburzeniach sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie. Odbyły się też warsztaty zawodowe dla osób niepełnosprawnych.

26-9-2016 r.
SZKOLENIE DLA KADRY TERAPEUTYCZNEJ ORAZ OPIEKUNÓW PRAWNYCH PRACUJĄCYCH I OPIEKUJĄCYCH SIĘ OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI INTELEKTUALNIE ORAZ WARSZTATY ZAWODOWE „POSTAW NA PRACĘ”

...

26-9-2016 r.
SZKOLENIE DLA KADRY TERAPEUTYCZNEJ ORAZ OPIEKUNÓW PRAWNYCH PRACUJĄCYCH I OPIEKUJĄCYCH SIĘ OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI INTELEKTUALNIE ORAZ WARSZTATY ZAWODOWE „POSTAW NA PRACĘ”

...

26-9-2016 r.
SZKOLENIE DLA KADRY TERAPEUTYCZNEJ ORAZ OPIEKUNÓW PRAWNYCH PRACUJĄCYCH I OPIEKUJĄCYCH SIĘ OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI INTELEKTUALNIE ORAZ WARSZTATY ZAWODOWE „POSTAW NA PRACĘ”

III DZIEŃ
W trzecim dniu zaraz po śniadaniu na wszystkich uczestników szkolenia czekała przyjemna i ciekawa wycieczka na Słowację, a stamtąd w góry na Hrobieniok i do Wodospadów Zimnej Wody. Piesza wędrówka rozpoczęła się w Starym Smokowcu. Podejście na Hrobieniok jest umiarkowanie strome i wiedzie ścieżką lub drogą asfaltową do wyboru. Ze szczytu można podziwiać piękne widoki na Dolinę Popradu z jednej strony i na Łomnicę z drugiej. Po krótkiej przerwie spacerkiem wszyscy wyruszyli w dół ścieżką pomiędzy drzewami w kierunku Wodospadów Zimnej Wody. To grupa pięknych kaskad na Potoku Zimnej Wody. Tworzą je Długi Wodospad, Wielki Wodospad, Skryty Wodospad i Mały Wodospad.
Po powrocie do ośrodka i po obiedzie zostały zakończone warsztaty zawodowe a wykonane prace zostały poddane ocenie konkursowej. Z każdego prowadzonego warsztatu wybrano najlepsze prace.
Po kolacji odbyła się pożegnalna zabawa integracyjna. Zostały rozdane dyplomy i certyfikaty ukończenia szkoleń.

IV DZIEŃ
Po śniadaniu nastąpiło oficjalne zakończenie szkolenia. Po pożegnaniu wszystkie grupy rozjechały się do domów.

26-9-2016 r.
SZKOLENIE DLA KADRY TERAPEUTYCZNEJ ORAZ OPIEKUNÓW PRAWNYCH PRACUJĄCYCH I OPIEKUJĄCYCH SIĘ OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI INTELEKTUALNIE ORAZ WARSZTATY ZAWODOWE „POSTAW NA PRACĘ”

...

26-9-2016 r.
SZKOLENIE DLA KADRY TERAPEUTYCZNEJ ORAZ OPIEKUNÓW PRAWNYCH PRACUJĄCYCH I OPIEKUJĄCYCH SIĘ OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI INTELEKTUALNIE ORAZ WARSZTATY ZAWODOWE „POSTAW NA PRACĘ”

...

26-9-2016 r.
SZKOLENIE DLA KADRY TERAPEUTYCZNEJ ORAZ OPIEKUNÓW PRAWNYCH PRACUJĄCYCH I OPIEKUJĄCYCH SIĘ OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI INTELEKTUALNIE ORAZ WARSZTATY ZAWODOWE „POSTAW NA PRACĘ”

...

26-9-2016 r.
SZKOLENIE DLA KADRY TERAPEUTYCZNEJ ORAZ OPIEKUNÓW PRAWNYCH PRACUJĄCYCH I OPIEKUJĄCYCH SIĘ OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI INTELEKTUALNIE ORAZ WARSZTATY ZAWODOWE „POSTAW NA PRACĘ”

...

16-9-2016 r.
NASI UCZESTNICY LAUREATAMI WOJEWÓDZKIEGO ETAPU KONKURSU PLASTYCZNEGO PFRON

Serdecznie gratulujemy naszemu uczestnikowi - Łukaszowi Kołodziejowi zajęcia I miejsca, za pracę pt.: „Wiolonczelista” w kategorii Rzeźba Kameralna i Płaskorzeźba. Podobnie jak rok temu, i tym razem zdolności artystyczne Łukasza zyskały wielkie uznanie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”, organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Komisja doceniła także pracę Sławomira Gnyli pt.: „Anielskie granie” przyznając mu II miejsce w kategorii Rzeźba Kameralna i Płaskorzeźba. Natomiast wyróżnienie w kategorii Malarstwo i Witraż, otrzymała Agnieszka Kural za pracę „Trzy metry nad ziemią”.

Jesteśmy dumni z naszych podopiecznych i życzymy im dalszych sukcesów artystycznych, twórczych pomysłów i wytrwałości w pracy.

21-6-2016 r.
XIV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIOSENKI I FORM TWÓRCZYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PODOLANACH

W dniach 18-19 czerwca 2016 r. grupa naszych uczestników wraz z opiekunami brała udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Forum Twórczych w Podolanach. Wystąpiła z przedstawieniem „Mój piękny sen”. W festiwalu wzięło udział 24 zespoły z kraju oraz zagranicy. Po przesłuchaniach konkursowych jury udało się na naradę, a dla uczestników oraz zebranych gości przewidziano koncert oraz inne atrakcje. Zabawa trwała do późnych godziny wieczornych.

Drugiego dnia uczestnicy festiwalu wzięli udział w plenerowej Mszy św. w intencji osób niepełnosprawnych, a potem wysłuchali koncertu Papa Dance, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem nie tylko osób niepełnosprawnych, ale i mieszkańców Podolan oraz pobliskich miejscowości. Po obiedzie nastąpiła uroczysta Gala Laureatów podolańskiego Festiwalu. Gratulujemy naszemu zespołowi „Szał Dzika”, który za swój występ otrzymał I miejsce. Uczestnicy w nagrodę za udział w festiwalu otrzymali także dyplomy, kubki z logo festiwalu oraz żelazko.

21-6-2016 r.
XIV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIOSENKI I FORM TWÓRCZYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PODOLANACH

...

17-6-2016 r.
XIII INTEGRACYJNA SPARTAKIADA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GNOJNIKU

16 czerwca 2016 roku na Stadionie Sportowym w Gnojniku odbyła się XIII Integracyjna Spartakiada Osób Niepełnosprawnych, której organizatorem było Stowarzyszenie „Pomocna dłoń”, oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Zawadzie Uszewskiej. Do wspólnej sportowej zabawy przystąpili podopieczni: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotej WTZ Zawada Uszewska, WTZ Tarnów ul. Klikowska, WTZ Siołkowa, WTZ Stróże, WTZ Brzesko, WTZ Dąbrowa Tarnowska, WTZ Dominikowice, DPS Brzesko, ŚDS Brzesko. Spartakiada obejmowała następujące konkurencje sportowe: rzut do celu, rzut piłka lekarską, łowienie rybek na czas, sztafeta mieszana, zabawa z chustą KLANZA na czas.

Organizatorzy przewidzieli dla zwycięzców w poszczególnych konkurencjach dyplomy, oraz puchary dla drużyn zwycięskich w klasyfikacji ogólnej. Z pośród naszych podopiecznych dyplomy indywidualne otrzymali: Marcin Chudyka za III miejsce w konkurencji Łowienie ryby, oraz Małgorzata Cecot, Barbara Ćwioro, Paweł Cecot, Piotr Możdżeń, za zajęcie III miejsca w konkurencji - Sztafeta mieszana.

Każda placówka otrzymała podziękowania w formie dyplomu, oraz relaksacyjną pufę. Organizatorzy ugościli wszystkich sportowców poczęstunkiem. Można było skosztować sałatki, placków domowej roboty, oraz tradycyjnego bigosu.


17-6-2016 r.
XIII INTEGRACYJNA SPARTAKIADA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GNOJNIKU

...

10-6-2016 r.
IV SPARTAKIADA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W CZCHOWIE

9 czerwca 2016 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie odbyła się IV Spartakiada Osób Niepełnosprawnych, której organizatorem było Stowarzyszenie Dobroczynne „Iskierka Nadziei”. Do wspólnej sportowej zabawy przystąpili: podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotej, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej z Zawady Uszewskiej, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Brzesku, podopieczni Domu Pomocy Społecznej z Brzeska, uczniowie z Zespołu Szkół z Tymowej, Jurkowa, Tworkowej, Zespołu Szkół i przedszkola z Wojakowej oraz podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzesku.

Spartakiada obejmowała następujące konkurencje sportowe: bieg na dystansie 20 metrów na czas, budowanie wieży z pudeł, toczenie piłki rehabilitacyjnej między pachołkami, rzut woreczkiem na odległość, zbijanie kręgli, bieg piłeczką w obręczy na dystansie 20 metrów na czas. Organizatorzy przewidzieli dla zwycięzców w poszczególnych konkurencjach złote medale z napisem „Mistrz” a dla pozostałych uczestników spartakiady także złote medale, ale z napisem „Super sportowiec”. Z pośród naszych podopiecznych medale z napisem „Mistrz” otrzymali: Barbara Ćwioro – bieg slalomem z piłeczką w obręczy, Agata Ćwioro – toczenie piłki rehabilitacyjnej między pachołkami, Mirosław Macheta – budowanie wieży z pudeł najkrótszym czasie. Każda placówka otrzymała podziękowania w formie dyplomu, a wszyscy uczestnicy - słodkie upominki. W czasie przerwy przeznaczonej na policzenie wyników wszyscy mieli okazję obejrzeć pokazy grup tanecznych.

10-6-2016 r.
IV SPARTAKIADA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W CZCHOWIE

...

3-6-2016 r.
INAUGURACJA XVI TYGODNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ,,KOCHAM KRAKÓW Z WZAJEMNOŚCIĄ„

31 maja 2016 r. grupa dziesięciu podopiecznych wraz z instruktorami uczestniczyła w Inauguracji XVI Tygodnia Osób Niepełnosprawnych ,, Kocham Kraków z Wzajemnością”, na Rynku Głównym w Krakowie.

Nasza grupa teatralna miała tym razem przyjemność zaprezentować szerokiej publiczności przedstawienie „Mój piękny sen”, które jest upamiętnieniem 1050 rocznicy przyjęcia Chrztu Świętego przez Mieszka I oraz naród polski. W spektaklu zostały wykorzystane elementy pantomimiczne, wzbogacone bogatą scenografią tworzoną przez terapeutów oraz uczestników z pracowni stolarskiej, plastycznej, krawieckiej, metaloplastycznej oraz z rękodzieła artystycznego. Występ spotkał się z ciepłym przyjęciem i został nagrodzony brawami. Oprócz przedstawienia nasz warsztat miał możliwość zaprezentowania swoich wyrobów, a uczestnicy mieli okazję zintegrować się z osobami niepełnosprawnymi z innych warsztatów.

3-6-2016 r.
INAUGURACJA XVI TYGODNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ,,KOCHAM KRAKÓW Z WZAJEMNOŚCIĄ„

...

[1] [2] [3]