STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Wolontariuszy „Ostoja” jest organizacją działającą od 1998 r. Powstało w celu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych powiatu Brzeskiego, m.in. leczonych usprawniająco w Oddziale oraz Poradni Rehabilitacyjnej SPZOZ w Brzesku. W ramach Stowarzyszenia działają Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. Za swoją działalność na rzecz osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie było doceniane i wielokrotnie nagradzane. Prestiżowym wyróżnieniem była przyznana w 2009 r. honorowa Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” dla najlepszych organizacji pożytku publicznego, niosących bezinteresowną pomoc i aktywnie działających na rzecz lokalnych społeczności, za kompleksowy i funkcjonalny program opieki nad dziećmi, osobami niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami; upowszechnianie różnych form wolontariatu, inicjowanie różnych form aktywizacji, różnorodność zajęć terapeutycznych, oraz stworzenie Wspólnoty Osób Niepełnosprawnych.


Prezesem Stowarzyszenia jest lekarz Maria Kędziora, która przyjmuje interesantów po telefonicznym uzgodnieniu, tel.: 14 66 21 415. Z inicjatywy Stowarzyszenia od stycznia 1999 r. działa Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych, wspierane przez Wolontariuszy. Skupia dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie i fizycznie z terenu powiatu Brzeskiego wraz z rodzicami. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w każdy drugi piątek miesiąca o godz. 17.00 w pomieszczeniach Domu Katechetycznego, udostępnionych przez ks. Proboszcza Parafii Św. Jakuba Apostoła w Brzesku. Opiekę duchową nad uczestnikami pełni Duszpasterz osób niepełnosprawnych – ks. Józef Waśko. Podczas spotkań uczestnicy biorą udział w grach i zabawach oraz zajęciach plastycznych. W ramach Duszpasterstwa zorganizowano wiele wycieczek krajoznawczych, spotkań andrzejkowych, bali karnawałowych. Powyższe działania często wspierane były finansowo przez Samorząd Gminy i Starostwo Powiatowe w Brzesku.

Ważnym aspektem działalności Stowarzyszenia jest gromadzenie środków z darowizn na dofinansowanie szkoleń pracowników Oddziału i Działu Rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu do pracy z niepełnosprawnymi oraz niezbędne remonty Oddziału i Działu Rehabilitacji. Od kilku lat, dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Gminy w Brzesku prowadzona jest przez specjalistów gimnastyka korekcyjna dla dzieci z grupy podwyższonego ryzyka w pomieszczeniach Działu Rehabilitacji Szpitala w Brzesku oraz wspierane są finansowo osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej z uwagi na swoją niepełnosprawność.

W ramach Stowarzyszenia od 2001 r. działa także Warsztat Terapii Zajęciowej, który prowadzi zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Terapia zajęciowa prowadzona jest obecnie dla 50 osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności w pracowniach: plastycznej, ceramicznej, stolarskiej, rysunku na szkle i witrażu, muzyczno-teatralnej, metaloplastyce, krawieckiej, rękodzieła artystycznego i gospodarstwa domowego. Cyklicznie od 16-stu lat w Dzień Matki organizowana jest Aukcja Prac uczestników WTZ Brzesko, będąca prezentacją rocznego dorobku artystycznego z poszczególnych pracowni warsztatowych.

Stowarzyszenie „Ostoja” wielokrotnie było organizatorem lub współorganizatorem różnorodnych inicjatyw, których celem była szeroko rozumiana aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, ich rehabilitacja, a także aktywne włączenie osób niepełnosprawnych w życie społeczności lokalnej. Stowarzyszenie zorganizowało wiele imprez kulturalnych, integracyjnych, sportowych oraz wyjazdów o charakterze turystyczno-poznawczym.