STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Wolontariuszy „Ostoja” jest organizacją działającą od 1998 r. Powstało w celu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych powiatu Brzeskiego, m.in. leczonych usprawniająco w Oddziale oraz Poradni Rehabilitacyjnej SPZOZ w Brzesku. W ramach Stowarzyszenia działają Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. Za swoją działalność na rzecz osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie było doceniane i wielokrotnie nagradzane. Prestiżowym wyróżnieniem była przyznana w 2009 r. honorowa Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” dla najlepszych organizacji pożytku publicznego, niosących bezinteresowną pomoc i aktywnie działających na rzecz lokalnych społeczności, za kompleksowy i funkcjonalny program opieki nad dziećmi, osobami niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami; upowszechnianie różnych form wolontariatu, inicjowanie różnych form aktywizacji, różnorodność zajęć terapeutycznych, oraz stworzenie Wspólnoty Osób Niepełnosprawnych.


Prezesem Stowarzyszenia jest lekarz Maria Kędziora, która przyjmuje interesantów po telefonicznym uzgodnieniu (tel. 14 66 21 421 codziennie w godz. 7.30-11.00 oprócz czwartków). Z inicjatywy Stowarzyszenia od stycznia 1999 r. działa Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych, wspierane przez Wolontariuszy. Skupia dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie i fizycznie z terenu powiatu Brzeskiego wraz z rodzicami. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu, w każdy drugi i czwarty piątek miesiąca o godz. 17.00 w pomieszczeniach Domu Katechetycznego, udostępnionych przez ks. Proboszcza Parafii Św. Jakuba Apostoła w Brzesku. Opiekę duchową nad uczestnikami pełni Duszpasterz osób niepełnosprawnych – ks. Józef Waśko. Podczas spotkań uczestnicy biorą udział w grach i zabawach oraz zajęciach plastycznych. W ramach Duszpasterstwa zorganizowano wiele wycieczek krajoznawczych, spotkań andrzejkowych, bali karnawałowych. Powyższe działania często wspierane były finansowo przez Samorząd Gminy i Starostwo Powiatowe w Brzesku.

Ważnym aspektem działalności Stowarzyszenia jest gromadzenie środków z darowizn na dofinansowanie szkoleń pracowników Oddziału i Działu Rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu do pracy z niepełnosprawnymi oraz niezbędne remonty Oddziału i Działu Rehabilitacji. Od kilku lat, dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Gminy w Brzesku prowadzona jest przez specjalistów gimnastyka korekcyjna dla dzieci z grupy podwyższonego ryzyka w pomieszczeniach Działu Rehabilitacji Szpitala w Brzesku oraz wspierane są finansowo osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej z uwagi na swoją niepełnosprawność.

W ramach Stowarzyszenia od 2001 r. działa także Warsztat Terapii Zajęciowej, który prowadzi zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Terapia zajęciowa prowadzona jest obecnie dla 50 osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności w pracowniach: plastycznej, ceramicznej, stolarskiej, rysunku na szkle i witrażu, muzyczno-teatralnej, metaloplastyce, krawieckiej, rękodzieła artystycznego i gospodarstwa domowego. Cyklicznie od 14-stu lat w Dzień Matki organizowana jest Aukcja Prac uczestników WTZ Brzesko, będąca prezentacją rocznego dorobku artystycznego z poszczególnych pracowni warsztatowych.

Stowarzyszenie „Ostoja” wielokrotnie było organizatorem lub współorganizatorem różnorodnych inicjatyw, których celem była szeroko rozumiana aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, ich rehabilitacja, a także aktywne włączenie osób niepełnosprawnych w życie społeczności lokalnej. Stowarzyszenie zorganizowało wiele imprez kulturalnych, integracyjnych, sportowych oraz wyjazdów o charakterze turystyczno-poznawczym.