PRACOWNIA MUZYCZNO-TEATRALNA

Celem pracowni teatralno-muzycznej jest rozwijanie zdolności muzycznych i teatralnych podopiecznych, aktywizowanie do podejmowania działań w zakresie ruchu scenicznego, autoprezentacji swoich umiejętności. Ze względu na zespołowy sposób realizacji zajęć (wspólne muzykowanie, występy aktorskie) program pracowni uczy wzajemnej tolerancji, akceptacji, cierpliwości, wytrzymałości oraz poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę i umiejętność wzajemnej współpracy w grupie.

Opiekunem pracowni jest mgr Andrzej Gicala. 


Zadania te pracownia realizuje poprzez:
- muzykowanie głosem (wspólne śpiewanie piosenek w oparciu o poznany repertuar muzyczny, ćwiczenia aparatu głosowego, mowy i dykcji),
- wspólne muzykowanie z wykorzystaniem instrumentów muzycznych,
- zajęcia ruchowe przy muzyce (zabawy muzyczno-ruchowe kształtujące świadomość ciała i ogólną koordynację),

- opracowywanie scenariuszy i udział w konkursach scenicznych, uświetnianie warsztatowych wydarzeń jak coroczna Aukcja Prac, czy Wigilia,
- tańce integracyjne,
- nauka ruchu scenicznego (teatroterapia, choreoterapia), mowa ciała, praca nad mimiką twarzy i gestykulacją,
- wykorzystywanie nabytych umiejętności na scenie,
- rozwijanie działań twórczych uczestników, improwizacji, własnej prezentacji.